Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej Zobacz
Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej Zobacz
Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej Zobacz
Historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej Zobacz
Ikonografia i ikonologia Zobacz
Muzealnictwo i ochrona zabytków Zobacz
Rynek dzieł sztuki Zobacz
Teoria i metodologia nauk o sztuce oraz krytyka artystyczna Zobacz
Wprowadzenie do historii sztuki Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/