Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Dzieje myśli o sztuce Zobacz
Metodologia historii sztuki i historii badań nad sztuką Zobacz
Teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej Zobacz
Warsztat naukowy historyka sztuki Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/